Kannanotto

TIETEELLISTEN JULKAISUJEN HINTA EI SAA KARATA KÄSISTÄ

[PÄIVITYS 2016-12-21] Elsevier ja Suomen korkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat sopineet vuoden aikalisästä elektronisten lehtien lisenssineuvotteluissa. Aikalisää tarvitaan, jotta löydetään ratkaisu Suomelle tärkeässä avoimen julkaisemisen edistämisessä. Samanlaisista aikalisistä on sovittu myös Wileyn sekä American Chemical Associationin kanssa. Taylor & Francisin ja Sagen kanssa puolestaan on sovittu monivuotisista tilauksista.


Suuret kansainväliset tiedekustantajat nauttivat huomattavan suurista voittomarginaaleista. Niiden liiketoiminta rakentuu pitkälti tutkijoiden vapaaehtoistoiminnan varaan. Tiedeyhteisö tuottaa tutkimuksen useimmiten julkisesti rahoitettuina, toimittaa syntyvät julkaisut oman työnsä ohessa ja ostaa ne sitten takaisin itselleen. Kustantajat ovat korottaneet julkaisujen hintoja vuosi vuodelta merkittävästi, vaikka digitalisoituvassa maailmassa suunnan tulisi olla päinvastainen. Vuonna 2015 tutkimusorganisaatiomme maksoivat tilausmaksuja yhteensä 27 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden hintalappu näyttää jälleen korkeammalta. Korotukset ovat erityisen ongelmallisia nyt, kun rahoitusleikkaukset kaventavat tieteen toimintamahdollisuuksia. Parhaillaan käynnissä olevissa sopimusneuvotteluissa suomalaiset tiedekirjastot vaativat hintojen kohtuullistamista ja julkaisujen avoimuuden lisäämistä. Me allekirjoittaneet tuemme näitä tavoitteita. Olemme valmiita vetäytymään vertaisarvointi- ja toimitustehtävistä neuvottelujen osapuolina olevien kustantajien julkaisusarjoista, mikäli Suomen neuvottelijoiden tavoitteet eivät täyty.

Tiedelehtien hintalappu vuodelle 2017 on parhaillaan neuvottelujen kohteena. Suomalaista tiedeyhteisöä edustavan FinElib-konsortion ja kansainvälisten tiedekustantajien neuvottelut tilausehdoista ovat osoittautuneet erittäin haastaviksi. Osa kustantajista on ollut haluton taipumaan Suomen neuvottelijoiden vaatimukseen kustannusten kohtuullistamisesta ja sisältöjen avoimuuden lisäämisestä.

Asialla on kiire. Neuvottelujen takaraja on 31.12.2016. Mikäli sopimukseen ei päästä, suomalaisen tiedeyhteisön saavutettavista häviää kerralla tuhansia keskeisiä tiedelehtiä. Tämä vaikeuttaisi merkittävästi tutkijoiden työtä.

Vallitseva järjestelmä suosii yksipuolisesti kustantajia: tiedeyhteisö tuottaa ja arvioi tiedeartikkelit kustantajan kannalta ilmaiseksi, minkä jälkeen kustantaja veloittaa tiedeyhteisöä (ja muuta yhteiskuntaa) artikkeleihin pääsystä. Tiedekustantajien voittomarginaalit ovat huomattavan korkeita, esimerkiksi Elsevierin tapauksessa 37 % vuonna 2015. Nämä yksityisten toimijoiden voitot maksetaan pitkälti julkisin varoin.

Vuonna 2015 tutkimusorganisaatiomme maksoivat tilausmaksuja yhteensä 27 miljoonaa euroa. Kustannukset ovat nousseet viime vuosina jopa kymmenen prosenttia vuodessa. Samanaikaisesti tieteen rahoitus kehittyy päinvastaiseen suuntaan (ks. kuva 1): yliopistojen valtionrahoitus kasvoi vuodesta 2011 vuoteen 2015 kokonaisuudessaan alle neljä prosenttia. Vuonna 2015 Suomen hallitus ilmoitti leikkaavansa yli 600 miljoonaa euroa opetuksesta, tieteestä ja koulutuksesta.

Kuva 1. Lähde: Iina Peltonen, FinELib https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=64487647
Kuva 1. (2011 = 100) Lähde: Iina Peltonen, FinELib https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=64487647

Max Planck-instituutin sekä Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus (ATT)-hankkeen selvitysten mukaan avoimeen julkaisumalliin siirtyminen tulisi yhteiskunnalle edullisemmaksi. Tämä ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, vaan kyseessä on hidas kansainvälinen prosessi.

Vastaavia vaatimuksia hintojen kohtuullistamiseksi ja avoimen julkaisemisen edistämiseksi on esitetty menestyksekkäästi esimerkiksi Alankomaissa. Myös Suomessa tarvitaan tutkimuskentän tukea akateemisen tutkimuksen resurssien ja avoimuuden puolustamiseksi.

Kustantajien on aika asettua tiedeyhteisön rinnalle edistämään tieteen avoimuutta. Jos kustantajien haluttomuus FinElibin vaatimiin myönnytyksiin tilaushintojen kohtuullistamisen ja sisältöjen avoimuuden kasvattamisen osalta johtaa tilausten päättymiseen, me allekirjoittaneet olemme valmiita tähän ja pitäydymme lisäksi vertaisarviointi- ja toimitustehtävistä kyseisten julkaisijoiden lehdissä, kunnes sopimukseen päästään.

Allekirjoita / Undertekna / Sign

  

Large international scientific publishers are currently enjoying remarkable profit margins. Their business is heavily indebted to the voluntary work of the researchers. The scientific community produces research, usually publicly funded, edits the publications as unpaid volunteers, and then buys back the scientific publications. Publishers have increased the price of publications significantly year by year although in this digital era the trend should be the opposite. In 2015 Finnish research organisations paid a total of 27 million euros in subscription fees and in the future the price looks to be higher still. The hikes in fees are especially problematic at a time when funding cuts are narrowing the scope of opportunity for science as it is. In currently ongoing contract negotiations Finnish scientific libraries are demanding that prices be made more reasonable and open access publishing more prevalent. We, the signatories, support these goals. If the publishers’ unwillingness to agree to the demands of FinElib consortium, that subscription fees be made more reasonable and open access to content be increased, leads to the termination of subscriptions, we are prepared for it and in addition will abstain from peer review and editorial duties for the journals of the participating publishers until an accord is reached.

**your signature**

2,806 signatures

Share this with your friends:

   


Rekisteriseloste >